ukrain russian     

Slider

НАБІР ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН - ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Документи

1) Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра може бути допущена тільки особа, яка здобула повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і має свідоцтво про закінчення навчального закладу або інший документ, визнаний в Республіці Польща, що дає право подати заявку на вступ.

Свідоцтва, що були видані в зарубіжних системах освіти, на підставі яких кандидати подають заявку на вступ до навчання за освітнім ступенем бакалавра, повинні бути ВИЗНАНІ, ЛЕГАЛІЗОВАНІ та ПЕРЕКЛАДЕНІ

ВИЗНАННЯ

Свідоцтва можуть бути визнані згідно із законодавством або в результаті адміністративного запиту інспектора з питань освіти.

Визнання згідно із законодавством стосується свідоцтв, що дають право на подання заяви на вступ для отримання вищої освіти, виданих школою або навчальним закладом, який функціонує в системі освіти: держави-члена Європейського Союзу або Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР), держави-члена Європейської асоціації Вільної Торгівлі (ЄАВТ), держави Договору про Європейський Економічний Простір, з якою Польща підписала угоду про взаємне визнання свідоцтв і дипломів. Це стосується документів про загальну середню освіту, виданих вищими органами освіти таких країн: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Білорусь, Чилі, Китай, Хорватія, Кіпр, Чеська республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Іспанія, Ірландія, Ісландія, Ізраїль, Японія, Канада, Корея, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Латвія, Мальта, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Швеція, Туреччина, Україна, США, Угорщина, Великобританія, Італія.

Визнання в результаті адміністративних запитів інспектора з питань освіти відноситься до сертифікатів, які не визнаються законом. Кандидат на навчання повинен надати адміністративне рішення про визнання сертифікату, виданого інспектором з питань освіти. Процедура визнання сертифіката здійснюється інспектором з питань освіти, компетентним за місцем проживання заявника або за місцем знаходження вищого навчального закладу, в який буде подано сертифікат. Департамент освіти міста Конін відноситься до Департаменту освіти, який розташований у Познані: http://ko.poznan.pl

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

Легалізація означає підтвердження того, що документ виданий компетентним органом і є справжнім.

Якщо свідоцтво, яке видано школою або навчальним закладом, чинним в системі освіти держави, яка є учасницею Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів, прийнятої в Гаазі 5 жовтня 1961 р. необхідно подати свідоцтво разом із зазначеним на документі або доданим до документа Апостиль. У деяких державах внутрішні правила зобов'язують власника диплома отримати Апостиль до вивезення сертифіката з країни його видачі. Кожна з держав гаазької конвенції встановлює свої власні компетентні органи для проставлення Апостиля. Список установ, які компетентні в різних країнах для проставлення апостиля: https://www.hcch.net

Якщо країна, в якій був виданий документ, не є учасницею Конвенції, легалізацію може здійснити: консул Республіки Польща, який компетентний для країни, на території або в системі освіти якої було видане свідоцтво, або органи освіти країни, на території або в системі освіти якої був виданий документ про здобуття повної загальної середньої освіти.

ПЕРЕКЛАД

Свідоцтво, що видане мовою, яка є відмінною від польської, вимагає подання до вищого навчального закладу оригіналу перекладу на польську мову присяжного перекладача. Присяжний переклад закордонного свідоцтва повинна зробити: особа, що внесена Міністром юстиції до списку присяжних перекладачів https://www.gov.pl або особою, що зареєстрована як присяжний перекладач в країні, яка є членом Європейського Союзу або є членом Європейської угоди про вільну торгівлю (ЄАВТ) – стороною договору про Європейську Економічну Зону або державою, яка є членом Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) або є консулом Республіки Польща, який є компетентним до держави, на території якої або в системі освіти якої було видано свідоцтво.

2) Додаток з оцінками і предметами до Свідоцтва  про здобуття повної загальної середньої освіти мовою оригіналу та переклад додатка присяжним перекладачем

3) Свідоцтво про право на отримання освіти першого циклу навчання, видане школою / органом освіти в країні, де було видано свідоцтво / сертифікат про середню освіту, що дає право на вступ (документ не вимагається для документів, виданих країнами, з якими діє міжнародний договір про визнання освіти з метою продовження освіти - Білорусь, Україна).

Правила прийому в магістратуру

Документи

1) Диплом бакалавра рідною мовою і Апостиль мовою оригіналу

Переклад диплома бакалавра і Апостиля на польську мову присяжним перекладачем (у разі диплома, виданого англійською мовою - тільки штампи Апостиля)

2) Додаток з оцінками і предметами до диплому бакалавра (Додаток до диплому), а також присяжний переклад цього додатку

Комісія

Кандидати на перший рік навчання прийматимуться за обраними формами та напрямами навчання в рамках лімітів прийому, встановлених університетом. Процедура прийому іноземних громадян до вищого навчального закладу здійснює комісія по справам набору іноземців. 

Процедура оскарження

У разі, якщо отримана відмова у прийомі на навчання першого або другого ступеня, кожен іноземець має право оскаржити це рішення. Апеляція подається до приймальної комісії, яка надала негативне рішення. Звернення розглядає ректор. Апеляцію можна подати протягом 14 днів з дня отримання рішення.