ukrain russian     

Slider

НАБІР ІНОЗЕМЦІВ-ТЕРМІНИ, НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ, ТАРИФИ

Кандидати на всі спеціальності і види очного і заочного навчання першого та другого ступеня в ДВПШ в Коніні реєструються в електронній системі набору IRK, а потім подають необхідні документи кваліфікаційного процесу в термін, зазначений нижче. Кандидат повинен відповідати критеріям набору для даного напрямку навчання, зазначеним в резолюції Сенату навчального закладу.

 

Термін електронного набору і подання документів на 2020/2021 навчальний рік:

 

29.06.2020 р. – 18.09.2020 р. (I та II набір)

 

Рішення про оголошення III-го набору на очне і заочне навчання з 19.09.2020 р. 
 до 23.10.2020 р. Приймає Ректор окремим розпорядженням після закінчення II-го набору на очне і заочне навчання.

 

Необхідні документи

Необхідні документи кваліфікаційної процедури, подані в строк подачі електронних заявок (в залежності від рівня навчання):

 • роздрукований з електронної системи набору студентів і підписаний бланк заяви про прийом на навчання, завірена фотографія кандидата, внесена в систему в електронному вигляді на етапі заповнення заяви,
 • підтвердження оплати вступного внеску-85 зл. / за кожну спеціальність,
 • медична довідка, видана лікарем, що підтверджує відсутність протипоказань для навчання за даною спеціальністю (стосується спеціальностей: безпека і системи захисту, внутрішня безпека, дієтологія, косметологія, медсестринська справа, фізична культура і громадська охорона здоров'я) - направлення на обстеження, яке повинно бути взято в пункті набору студентів у навчальному закладі,
 • копія атестату про повну загальну середню освіту (świadectwo maturalne) або його іноземного еквівалента або копія диплома про вищу освіту і додаток до диплома (оригінали документів для звірки).

Свідоцтво / сертифікат / диплом, видані на іншій, ніж польська мова, необхідно надати до вищого навчального закладу оригінал присяжного перекладу. Присяжний переклад документа, який виданий за кордоном, повинен бути зроблений: особою, внесеною Міністром юстиції в список присяжних перекладачів або особою, яка зареєстрована як присяжний перекладач в країні, яка є членом Європейського Союзу або є членом Європейської Угоди про Вільну Торгівлю (ЄАВТ) - стороною договору Європейської Економічної Зони або державою, яка є членом Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) або консулом Республіки Польща, який є компетентним у державі, на території якої або в системі освіти якої був виданий документ про освіту.

 • копія рішення про ступінь інвалідності - у разі, якщо кандидат на освіту
  є інвалідом.

 

Крім того, кандидати повинні надати в термін, встановлений для електронного набору:

 • апостиль або легалізацію зарубіжного свідоцтва або диплома, виданого за межами Польщі.

Апостиль - це документ, складений на мові, відмінній від польської, тому він повинен бути переведений на польську мову присяжним перекладачем разом з сертифікатом / дипломом.

Легалізація, подібна до апостиля, підтверджує справжність документа, виданого в іншій країні, крім Польщі. Це необхідно зробити, якщо апостиль неможливо отримати через те, що країна, яка видала документ, не прийняла Гаазьку конвенцію. Якщо свідоцтво було видано в такій державі, це означає, що слід звернутися в інстанцію, яка саме в цій державі несе відповідальність за легалізацію документів, призначених для використання за кордоном. Зазвичай це міністерство закордонних справ або міністерство освіти. Після отримання необхідного підтвердження від такої установи необхідно з'явитися в польське консульство, яке остаточно легалізує документ.

 • рішення інспектора з питань освіти про визнання іноземного сертифіката.

Свідоцтва, видані в державах-членах ЄС, ОЕСР і ЄАВТ, а також в тих країнах, з якими Польща уклала міжнародні угоди про визнання освіти
(наприклад, Україна) визнаються в Польщі відповідно до закону і не вимагають додаткових процедур з метою необхідності отримання вищої освіти. Однак, свідоцтва, які видані в інших країнах, вимагають додаткової процедури, для того, щоб вони могли бути визнані з метою вступу до ВНЗ в Польщі. Такі рішення приймають інспектори з питань освіти.

 • переклад на польську мову всіх документів, складених на мові, відмінній від польської.
 • документи, що підтверджують знання польської мови.

Для навчання польською мовою необхідно надати документи, що підтверджують знання польської мови на етапі реєстрації на навчання. 
В окремих обґрунтованих випадках Приймальна Комісія може перевірити знання польської мови в результаті співбесіди.

 • підтвердження страхового забезпечення.

Для того, щоб вступити до ВНЗ, іноземець повинен мати страховку, дійсну як мінімум на період першого року навчання в Польщі, яка покриватиме медичні витрати у розмірі до 30 000 євро. Документом, що підтверджує наявність страховки, є страховий поліс, договір або сертифікат Національного фонду охорони здоров'я або Європейська картка медичного страхування (European Health Insurance Card - EHIC).

 • довіреність - коли документи за кандидата складені довіреною особою.
 • додаткові документи, необхідні для даної спеціальності (наприклад, копія сертифіката, що підтверджує знання англійської або німецької мови – у разі вибору спеціальності філологія або "Іноземні мови в ЗМІ та бізнесі" (оригінал для звірки).

 

При подачі документів кандидат повинен мати дійсний паспорт або, у разі громадянства ЄС, документ, що засвідчує особу.

 

Якщо кандидат неповнолітній, тобто особа, якій на момент реєстрації на навчання ще не виповнилося 18 років.

Процес вступу до ВНЗ для неповнолітнього кандидата виглядає так само, як і
для кандидатів, що досягли повноліття, однак, для реєстрації на навчання необхідно надати додатковий документ – заяву законного представника (найчастіше батьків, у виняткових випадках - опікуна) про висловлення згоди про зарахування на навчання підопічного. На підставі цього документа неповнолітній кандидат може підписати заяву про зарахування і подати документи на прийом на навчання.

 

Плата за навчання

За винятком випадків, зазначених нижче, іноземці, які навчаються на стаціонарі польською мовою, вносять плату за навчання в розмірі 750 євро за кожен семестр навчання першого або другого ступеня.

Відповідно до статті 324 ч. 2 закону - Закон Про вищу освіту та науку плата за денну форму навчання польською мовою не стягується з іноземців:

 • громадян держави, яка є членом Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації, Норвегії або Ісландії (держав-членів Європейської угоди про вільну торгівлю - ЄАВТ) - учасників Угоди про Європейський економічний простір та членів їх сімей, які проживають на території Республіки Польща;
 • власників дійсної Карти Поляка або осіб, яким видано рішення про встановлення польського походження;
 • яким видано дозвіл на постійне проживання;
 • які мають дозвіл на довгострокове проживання у Європейському Союзі (стаття 186, розділ 1, пункт 3 Закону про іноземців);
 • яким надано дозвіл на тимчасове проживання для возз’єднання з сім'єю (стаття 159 ч. 1 Закону про іноземців);
 • які отримали статус біженця, наданий в Республіці Польща, або користуються тимчасовим захистом або допоміжним захистом на території Республіки Польща;
 • власників сертифікату, який підтверджує знання польської мови як іноземної, принаймні, на рівні володіння іноземною мовою C1. Підтверджуючим документом є тільки сертифікат, виданий Державною комісією з сертифікації володіння польською мовою як іноземною;
 • які одружені та які вступили в шлюб або є нащадками (дитиною, онуком) громадянина РП, що проживає на території Республіки Польща;
 • які отримали дозвіл на тимчасове проживання з метою проведення наукових досліджень (пункт 1 статті 151 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року);
 • яким надано дозвіл на тимчасове проживання для довгострокової мобільності дослідника (пункт 1 статті 151b Закону від 12 грудня 2013 року Закону про іноземців);
 • які перебувають на території Республіки Польща, у зв'язку з використанням короткостроковій мобільності вченого на умовах, зазначених у ст. 156b п. 1 закону від 12 грудня 2013 р. Закону про іноземців);
 • власників національної візи з метою проведення наукових досліджень або дослідно-конструкторських робіт.

Примітка: перераховані вище особи не звільняються від оплати за повторення занять і занять, що не передбачені програмою навчання.

За навчання на заочному відділенні першого і другого ступеня іноземці платять ту ж суму, що і польські громадяни, які навчаються у навчальному закладі.