ukrain russian     

Slider

Aktualności - Wydział Nauk o Zdrowiu

Trwa czwarta polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (QSNA). W ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa zgłaszają swoje innowacyjne pomysły, mające na celu rozwój opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19. Zwycięzca konkursu otrzyma stypendium w wysokości 25 000zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż...

Organizacja działalności dydaktycznej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 Wykłady Wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie wykładów w formie tradycyjnej w budynkach Uczelni lub asynchronicznej). Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne (ćwiczenia,...

Pani Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes fundacji PODAJ DALEJ złożyła podziękowanie w imieniu dzieci i ich rodziców absolwentom naszej uczelni. Dzięki wsparciu finansowym przekazanym podczas tegorocznych Absolutoriów zorganizowane zostały kolonie letnie dla Małych Odkrywców.   Cieszymy się, że nasi absolwenci przyczynili się do spełnienia marzeń podopiecznych Fundacji PODAJ DALEJ. ...

Włochy, Hiszpania, Portugalia, Turcja i wiele innych to kraje, do których studenci i tegoroczni absolwenci mogą wyjechać na praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+. Pandemia jest pewnym ograniczeniem, ale nie wyklucza takiej możliwości. Praktyki mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. Zachęcamy! ...