ukrain russian     

Slider

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

logo 1 

 

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 logo 2

 

 

Wydział Humanistyczny

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 lgo 3

 

Galeria CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie

 logo 4

zapraszają na
 III Ogólnopolską Konferencję Naukową


Słuchanie medium

Dźwięki miasta


która odbędzie się

17 kwietnia 2020 r.

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Słuchanie medium. Dźwięki miasta

W każdej przestrzeni coś wybrzmiewa. Dźwięki, a także inne zjawiska akustyczne, są nieodłączną częścią naszych codziennych doświadczeń. W zależności od tego, z jakiego rodzaju przestrzenią mamy do czynienia, zauważyć możemy rozmaite formy rezonowania. W tym kontekście brzmi również sama przestrzeń, czy też, jak proponują Barry Blesser I Linda-Ruth Salter, przestrzeń mówi. Czy potrafimy ją usłyszeć? Na ile świadome jest nasze słuchanie przestrzeni? Blesser i Ruth-Salter pytaniem takim zarysowują pole dociekań związanych między innymi z akustycznym planowaniem przestrzeni, postulując konieczność połączenia w tym zakresie kompetencji akustyki przestrzennej i akustyki kulturowej. „Architekt akustyki skupia się na sposobie, w jaki przestrzeń zmienia właściwości fizyczne fal dźwiękowych (akustyka przestrzenna), podczas gdy architekta słuchowego zajmuje sposób, w jaki użytkownicy doświadczają tej przestrzeni (akustyka kulturowa)”[1].

            Myślenie takie z powodzeniem daje się zaimplementować do sfery badań nad miastem. Jest wszak miasto układem specyficznym, mieszczącym w sobie wiele różnorodnych przestrzeni, również takich, w których ważną funkcję pełni dźwięk. Dźwięk jest jednak, co podkreślają Jean-François Augoyard i Henry Torgue, nie tylko fenomenem zastanym, czekającym na opis i interpretację ale także elementem wielowymiarowych transformacji. „Jak każde inne środowisko, miejskie środowisko dźwiękowe może być poddane dwóm rodzajom operacji: może być traktowane jako przedmiot opisu lub obiekt przekształcenia”[2].

            W tak wyznaczonym polu dociekań i doświadczeń, podejmując się badań nad miastem bierze się pod uwagę dźwięk rozumiany jako istotny element kształtowania tożsamości zarówno miejsca, jak i jego mieszkańców. Badacze coraz częściej zauważają, że „doświadczenie miejskiej audiosfery okazuje się (…) nierozerwalnie związane z takimi aspektami bycia-w-mieście, jak percepcja zmysłowa (wizualna, węchowa, smakowa), obecność fizyczna (kinestetyczna) w przestrzeni miasta, aktywność społeczna (komunikacyjna), poczucie kulturowej tożsamości”[3].

            Podążając tym tropem chcielibyśmy zaprosić do przedstawienia referatów podejmujących wątki mieszczące się w następujących polach problemowych:

 • projektowanie i planowanie akustyczne (acoustic design) przestrzeni miejskich,
 • sposoby słuchania (doświadczania) miasta,
 • sztuka dźwięku – artystyczne ingerencje akustyczne w przestrzeni miejskiej,
 • dźwięki w mieście o charakterze funkcjonalnym,
 • problematyka miejskiego hałasu,
 • dźwięk(i) miasta jako element kształtujący tożsamość miejsc i mieszkańców,
 • inspiracje akustycznym wymiarem miasta w muzyce,
 • audiosfera wybranych przestrzeni użyteczności publicznej,
 • dźwięk jako wyraz protestów obywatelskich,
 • miejskie enklawy ciszy,
 • dźwiękowa (akustyczna) estetyka miasta.

Organizatorzy

 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Misiak  (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) – przewodniczący (kontakt: tel. 661146923; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 • Dr hab. Jacek Gądecki (Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie) – przewodniczący (kontakt: tel. 505084851; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 • Marcin Olejniczak (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) – sekretarz (kontakt: tel. 500554820; e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 • Robert Brzęcki (Centrum Kultury i Sztuki w Koninie).

 

Miejsce konferencji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Popiełuszki 4, 62-510 Konin

 

Warunki uczestnictwa w konferencji

Warunkiem udziału w konferencji jest:

 • wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej do 31 marca 2020r. na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł. (opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację artykułu w monografii zbiorowej pt. ,,Prawo do słuchania miasta’’ (Wydawnictwo AGH – lista MNiSW, poziom pierwszy) – po pozytywnych recenzjach, catering, udział w wydarzeniu towarzyszącym konferencji w Galerii CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie) lub 150 zł (opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, catering, udział w wydarzeniu towarzyszącym konferencji w Galerii CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie).

Opłata konferencyjna - wpłata na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:

67 1500 1461 1214 6002 7586 0000

z dopiskiem: „Słuchanie medium -  zgłoszenie”

Artykuły do opublikowania w monografii zbiorowej ,,Prawo do słuchania miasta’’ winny być przesłane w formie elektronicznej do 30 kwietnia 2020r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: ,,Słuchanie medium – artykuł’’.

 

Noclegi

Uczestnicy konferencji mają możliwość zarezerwowania miejsca noclegowego:

 1. Dom Studenta nr 1/pokoje hotelowe, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin (w miejscu konferencji), tel.: 63 249 71 55.
 2. Dom Studenta nr 2, ul. Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin (ok. 1 km od miejsca konferencji), tel.: 63 249 71 90.
 3. Hotel Konin, Aleje 1 Maja 13, 62-510 Konin (ok. 2 km od miejsca konferencji), tel.: 63 24 37 600.

 Konferencja pod patronatem

Glissando

 

[1] B. Blesser, L.-R. Salter (2007). Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural Architecture. The MIT Press.

[2] J.F. Augoyard, H. Torgue (2005). Sonic Experience. A Guide to Everyday Sounds. McGill-Queen’s University Press.

[3] R. Losiak, R. Tańczuk R. (2012). Audiosfera Miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Karta zgłoszenia