ukrain russian     

Slider

Drodzy Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie!

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną podejmujemy starania, aby prowadzona działalność dydaktyczna w roku akademickim 2020/2021 była realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Bezpieczeństwo studentów, osób prowadzących zajęcia oraz pracowników administracji jest dla nas absolutnym priorytetem i w związku z powyższym zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w systemie hybrydowym tj. przede wszystkim w formie zdalnej  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w sposób tradycyjny, w budynkach Uczelni. Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć dydaktycznych oraz sposobu ich realizacji w roku akademickim 2020/2021 zostały opublikowane na stronie głównej PWSZ w Koninie, jak również w zakładce Dla studenta (https://www.pwsz.konin.edu.pl/wszystkie-aktualnosci/7847-organizacja-dzialalnosci-dydaktycznej-w-semestrze-zimowym-w-roku-akademickim-2020-2021).

Jednocześnie chcielibyśmy was zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zachować praktyczny wymiar kształcenia. Dlatego też, uwzględniając specyfikę poszczególnych kierunków dopuściliśmy możliwość realizacji zajęć w formie tradycyjnej z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Oznacza to, że zajęcia prowadzone w murach Uczelni (zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, laboratoria czy warsztaty) będą odbywać się w małych grupach lub odpowiednio dużych salach, aby była możliwość zachowania odpowiedniego dystansu. Pomieszczenia będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Na stronie internetowej PWSZ w Koninie, jak i w jej budynkach na bieżąco są i będą zamieszczane informacje oraz komunikaty dotyczące sposobu funkcjonowania Uczelni, domu studenta oraz biblioteki.

W związku ze zmianą harmonogramu tegorocznych matur zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego roku rozpoczną się 19 października br. Biorąc pod uwagę, że od dnia 24 września rozpoczniemy trzeci nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne postanowiliśmy stworzyć możliwość studentom pierwszego roku uczestniczenia w stacjonarnych zajęciach adaptacyjnych na Uczelni w dwóch terminach tj. dnia 30 września oraz 15 października br.

Drodzy Studenci!

W tym turbulentnym okresie Uczelnia przygotowała się na różne scenariusze mając na względzie rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce. Opracowaliśmy różnorodne wytyczne (w tym w odniesieniu do realizacji zajęć w nowym roku akademickim) w celu zapewnienia ciągłości procesu kształcenia, a także funkcjonowania Uczelni jako całości.

Prorektor PWSZ w Koninie
dr Karina Zawieja-Żurowska