ukrain russian     

Slider

Z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego ,,Wizja’’ 5 listopada odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim spotkanie klubu dyskusyjnego. Motywem przewodnim debaty prowadzonej w trybie on-line były Relacje społeczne w erze cyfrowej. Moderowana przez Marcina Olejniczaka (opiekuna koła) dyskusja z udziałem studentów Pedagogiki i Zdrowia Publicznego obejmowała takie zagadnienia jak: przemiany więzi społecznych w społeczeństwie informacyjnym, tożsamość i jej zmiana w globalnej sieci, kluczowe kompetencje społeczne w aktywności w mediach społecznościowych. Uczestnicy dyskusji podjęli również aktualne zagadnienia dotyczące efektywności kształcenia prowadzonego w formie zdalnej – na bazie własnych doświadczeń. Kolejne spotkanie klubu dyskusyjnego zaplanowane zostało na 26 listopada.