ukrain russian     

Slider

Aktualności - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Serię otwartych seminariów online dla pracowników i studentów przygotował dr hab. Jakub Bartoszewski, pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji. W roli głównej m.in. różne aspekty mobbingu i dyskryminacji.   Spotkania odbywać się będą z użyciem aplikacji Teams, w grupie „pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji”.   Tematyka spotkań: - Zaburzenia psychiczne będące...

Serdecznie zapraszamy na Dzień Adaptacyjny studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (II i III nabór), który odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. (czwartek)  o godz. 16:00 wg harmonogramu Spotkanie nie dotyczy studentów I roku, którzy uczestniczyli w podobnym spotkaniu w dniu 30.09.2020 r. Uwaga! Każda osoba uczestnicząca...

Średnia ocena dla wykładowców PWSZ w Koninie na wszystkich kierunkach za zeszły rok akademicki to 4,57. Tak ocenili ich studenci w ankietach oceny nauczyciela. Dzięki tym ankietom mogą mieć wpływ na to jak wyglądają zajęcia. Od kilku lat co semestr zachęcamy wszystkich studentów, by z skorzystali z tego instrumentu. O...

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021, która otwiera nową kadencję w PWSZ w Koninie, ze względu na obostrzenia sanitarne odbyła się w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka przy wyjątkowo nielicznej widowni. Jednak kto chciał, mógł na żywo obserwować ją na uczelnianym profilu na Facebooku. Przebieg uroczystości nie uległ jednak żadnym zmianom. Władze...

W  związku  z uroczystością  Inauguracji  Roku  Akademickiego  2020/2021 w dniu 6 października 2020 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie ustanowił dla studentów i nauczycieli  akademickich  PWSZ w Koninie godziny wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 10:30 do godz. 13:00. Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 1 października 2020 r....