ukrain russian     

Slider

Aktualności - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

W dniu 14 lipca br. (wtorek) ustanawia się godziny wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 15:00 dla  studentów studiów stacjonarnych oraz nauczycieli akademickich, dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczne ze studentami. Zarządzenie Rektora 61/2020       ...

W dniu 12 czerwca 2020 roku dr Kazimiera Król prof. PWSZ w Koninie  wzięła   czynny  udział   w międzynarodowej konferencji naukowej online organizowanej przez  Polish  Academy  of  Social  Sciences and  Humanties  w Londynie.  Tematem konferencji były: „ Zmiany we współczesnym  świecie w obliczu pandemii ”.  W trakcie  konferecji   wygłoszono wiele wartościowych...

Studenckie Koło Naukowe "Wizja" dnia 18 października 2020 r. o gzodz. 10.00 w sali 208 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej organizuje seminarium naukowe pt "Współczesne wymiary dzieciństwa". Wykłady prowadzone będą zarówno przez wykładowców jak i studentów PWSZ w Koninie. Tematem wykładu jest dziecko i jego dzieciństwo. Zapraszamy na ciekawe seminarium,...

Program im. Bekkera wspiera naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych. Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą...