ukrain russian     

Slider

Aktualności - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla studentów i pracowników – pasjonatów fotografii, którzy udokumentowali zdjęciami swoje Erasmusowe pobyty zagraniczne. Jury konkursu oceniać będzie fotografię i towarzyszący jej krótki opis historii uwieńczonej na zdjęciu. Prace można nadsyłać do 13 stycznia 2020 r. poprzez stronę https://pr.easypromosapp.com/p/883663. Poniżej krótka informacja o konkursie. Od chwili...

Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów i realizacji planów w nadchodzącym 2020r. życzy Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Anna Stolarczyk-Gembiak, wykładowcy i pracownicy administracji. ...

Dzień „Języków (nie)obcych dla mediów i biznesu odbył się 18 grudnia 2019 roku w godzinach 8.45-14.00 w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym przy ul. Popiełuszki jako forma promocji filologii oraz nowo powstałego kierunku Języki Obce w Mediach i Biznesie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Koninie. W wydarzeniu wzięło udział około 100 uczestników...

W poniedziałek 16 grudnia 2019 odbyła się kolejna Świąteczna Akademia Młodego Studenta. Przyjechały do nas dwie klasy IV ze szkoły nr. 3 w Słupcy. Spotkanie miało miejsce w budynku WNHS przy ulicy Wyszyńskiego. Wzorem ubiegłych lat rozpoczęliśmy spotkanie prezentacją multimedialną  naszej uczelni przygotowaną przez Małgorzatę Rozpędowską. Następnie klasy rozeszły się...

19 grudnia 2019 r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, kierunek resocjalizacja uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zakładzie Poprawczym w Witkowie (w ramach przedmiotów: Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej oraz Teoretyczne podstawy resocjalizacji). W czasie pobytu w placówce spotkali się m.in. z p .Przemysławem Priebe – dyrektorem zakładu oraz p. Januszem...