ukrain russian     

Slider

Aktualności - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

W dniu 10 grudnia 2019 roku studenckie koło naukowe COOLtura, działające na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie wzięło udział w wyjeździe do Berlina. Celem wyjazdu było rozwijanie wrażliwości kulturowej studentów, zwiedzanie miasta oraz udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym.        W przedsięwzięciu wzięło udział 48 studentów filologii angielskiej oraz germańskiej....

Dnia 19 grudnia 2019r. odbędzie się wizyta studyjna studentów PWSZ w Koninie (kierunek resocjalizacja) w Zakładzie Poprawczym w Witkowie, połączona z seminarium naukowym Współczesne wymiary niedostosowania społecznego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.   ...

Historia, kultura Hiszpanii oraz fenomen corridy i flamenco były przedmiotem wygłoszonego wykładu przez panią dr Kazimierę Król prof. PWSZ w Koninie w ramach zaproszenia na Festiwal Nauki i Sztuki w III Liceum Ogólnokształcącym im C.K Norwida w Koninie w dniu 10 grudnia bieżącego roku.   ...

Dnia 5 grudnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie kolejny raz odbyły się warsztaty „Pracownia Świętego Mikołaja”. Mikołajkowe spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „PEGAZ”. O mikołajkową zabawę zadbali studenci z Koła Naukowego „PEGAZ” oraz młodzież z konińskich...