ukrain russian     

Slider

Nowe wytyczne dotyczące korzystania z Biblioteki im. prof. Mariana Walczaka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w czasie epidemii COVID-19.

1. Od dnia 9 do 27 listopada Biblioteka jest nieczynna.

2. Respektując aktualne rozporządzenie dotyczące zamknięcia bibliotek, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników Biblioteki, Uczelnia umożliwia wypożyczenie/zwrot książek zgodnie z poniższą procedurą:

 1) czytelnik zamawia poprzez katalog on-line wybrane publikacje (czytelnik proszony jest o potwierdzenie telefoniczne zamówienia w dniu następnym, w godzinach 8.00 - 10.00);

 2) bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia, umawia z czytelnikiem telefonicznie termin odbioru publikacji na konkretną godzinę;

 3) o omówionej godzinie bibliotekarz przekazuje książki czytelnikowi i przyjmuje ewentualne zwroty w ustalonym telefonicznie miejscu przed budynkiem Biblioteki (czytelnik proszony jest o zabranie ze sobą legitymacji studenckiej).