ukrain russian     

Slider

Specjalności:

  • służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony,
  • zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna.

 

Studiując bezpieczeństwo i systemy ochrony, możesz liczyć na:

  • interdyscyplinarny, bogaty i ciekawy program studiów wybiegający poza standardowo wymagane przedmioty,
  • kadrę doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców akademickich oraz praktyków,
  • kształcenie dostosowane do potrzeb pracodawców.

 
Perspektywy zatrudnienia:

  • w instytucjach administracji publicznej oraz samorządowej,
  • w firmach projektujących systemy bezpieczeństwa,
  • w służbach ochrony państwa,
  • w centrum zarządzania kryzysowego.