ukrain russian     

Slider

Tytuł czasopisma Lokalizacja
Antropomotoryka
Badania Operacyjne i Decyzyjne
Balneologia Polska
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
Bibliotekarz
Bliżej Przedszkola
Cabines Polska
Charaktery
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
online
Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Czasopismo Psychologiczne
Czysta Energia
Detsch als Fremdsprache                          
Dyrektor Szkoły
Dzieje Najnowsze
Dziennik Gazeta Prawna (wersja standard) online
Edukacja i Dialog
Edukacja, Studia, Badania
Ekonomia
Ekonomia i Zarządzanie
Ekonomia Społeczna online
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Ekonomista
ELT Journal Oxford Uniwersity Press
online
Energetyka
Filozofia Nauki
Fizjoterapia
Fizjoterapia Polska
Fokus
Folia Turistica
Food Forum
Forbes
Forum
Forum Akademickie
Forum Eksploatatora
Forum Oświatowe
Fremdsprache Deutsch                             
Gaz, Woda, Technika Sanitarna
Gazeta Bankowa
Gazeta Wyborcza online
Głos Nauczycielski
Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Gospodarka Narodowa
Gospodarka Rynek Edukacja online
Guliwer
Handel
Human Movement
Instal
Internal Seciurity
International Journal of Logistic and Supply Chain
Monagement Perspectives
Inżynier Budownictwa
Inżynieria Biomateriałów
Inżynieria i Budownictwo
Inżynieria Materiałowa
Język Niemiecki
Języki Obce w Szkole online
Konińskie Studia Językowe online
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne online
Konteksty Pedagogiczne
Kosmetologia Estetyczna
Kronika Wielkopolski
Kultura Fizyczna
Kultura i Społeczeństwo
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Kwartalnik Pedagogiczny
Lider 
online
Language Teaching online
Logistyka
Logistyka Odzyski
Logistics and Transport
Magazyn Instalatora
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Materiały Budowlane
Mechanik
Mediator online
Medicina Sportiva
Medycyna Sportowa
Murator
Muzyka
Narzędzia i Elektronarzędzia
National Geografic Polska
Nauczanie Początkowe
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Nauki o Zarządzaniu
Newsweek                                                  
Newsweek Polska
Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Nieruchomości – Prawo, Podatki, Praktyka
Notes Wydawniczy
Nowa Szkoła
Nowe Horyzonty Edukacji
Nowe Książki
Nowe Życie Gospodarcze
Nowiny Psychologiczne
Ochrona Środowiska
Opieka – Wychowanie – Terapia
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Państwo i Prawo
Pedagogika Społeczna
Pielęgniarstwo Polskie
Polish Journal of Rehabilitation Research
Polityka
Polityka Energetyczna
Polityka Społeczna
Polska Głos Wielkopolski online
Polska Piłka online
Polska Siatkówka online
Polska Zbrojna
Polski Instalator
Poradnik Bibliotekarza
Postępy Psychiatrii i Neurologii
Postępy Rehabilitacji
Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Praca Socjalna
Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
Problemy Ekologii
Problemy Jakości
Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze
Problemy Polityki Społecznej
Problemy Zarządzania
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego online
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Budowlany
Przegląd Historyczno – Oświatowy
Przegląd Komunalny
Przegląd Koniński
Przegląd Mechaniczny
Przegląd Organizacji
Przegląd Pedagogiczny (wyd. Uniw.Kaz.Wlk.
 w Bydgoszczy)
Przegląd Socjologiczny
Przegląd Techniczny – Gazeta Inżynierska
Przegląd Wielkopolski
Przegląd Zachodni
Psychiatria Polska
Psychologia w Szkole
Rachunkowość
Rehabilitacja Medyczna
Rehabilitacja w Praktyce
Research in Logistics&Production
Rynek Instalacyjny
Rynek Turystyczny
Rzeczpospolita Pakiet Podstawowy online
Samorząd Terytorialny
Sędzia online
Sport Wyczynowy
Sprawy Międzynarodowe
Stern                                                       
Stosunki Międzynarodowe
Szkoła Specjalna
Sztuka i Filozofia
Technologia Wody
TESOL Quarterly online
Time                                                           
Transport Miejski i Regionalny
Trener online
Uroda Życia
Wodociągi – Kanalizacja
Wprost
Wspólne Tematy
Wychowanie Fizyczne i Sport
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Wychowanie Muzyczne w Szkole
Wychowanie na co Dzień
Wychowanie w Przedszkolu
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
Zagadnienia Informacji Naukowej
Zarządzanie Jakością
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zwierciadło
Życie Szkoły
Żywność – Nauka Technologia Jakość