ukrain russian     

Slider

2020

Decyzja nr 1/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 2/2020 w sprawie zaliczenia komisyjnego

Decyzja nr 3/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 4/2020 w sprawie egzaminu komisyjnego

Decyzja nr 5/2020 w sprawie egzaminu komisyjnego

Decyzja nr 6/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 7/2020 w sprawie umożliwienia realizacji studenkich praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Decyzja nr 8/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 9/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 10/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 11/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 12/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 13/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 14/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 15/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 16/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 17/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 18/2020 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Decyzja nr 19/2020 w sprawie egzaminu dyplomowego

2019

Decyzja nr 1/2019 ws określenia składu Kolegium wydziału

Decyzja nr 2/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 3/2019 w sprawie regulaminów praktyk

załącznik AiR

załącznik FiR

załącznik GAP

załącznik INF

załącznik LOG

załącznik MiBM

załącznik ZiP

Decyzja nr 4/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego

Decyzja nr 5/2019 w sprawie terminów składania prac dyplomowych