ukrain russian     

Slider

Działalność naukowa jest realizowana od początku istnienia Uczelni.

Istotnym elementem działalności naukowej jest Wydawnictwo, w którym swoje prace naukowe, dydaktyczne publikują pracownicy PWSZ w Koninie. Wyrazem działalności naukowej są również periodyki naukowe: Konińskie Studia Językowe oraz Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. KSJ znajdują się na liście czasopism punktowanych, a KSSE są indeksowane w prestiżowych bazach naukowych.

Ponadto działalność badawczo-dydaktyczna oraz dydaktyczna znajduje odzwierciedlenie w organizacji konferencji i seminariów naukowych oraz w naukowych badaniach własnych, prowadzonych również we współpracy z ośrodkami w Polsce i za granicą. Do uczestnictwa w działalności naukowej i badawczej zapraszani są także studenci, którzy poprzez członkostwo w kołach naukowych oraz realizację prac dyplomowych mogą rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić warsztat badawczy.