ukrain russian     

Slider

Serwisy Open Access (otwartego dostępu)
Zapraszamy do korzystania z darmowego, nieograniczonego dostępu do treści naukowych opublikowanych w Internecie za pośrednictwem poniższych serwisów.
  • Otwórz Książkę
  • EZB Free Access Journals  - Kolekcja naukowych czasopism elektronicznych, wyodrębnionych z zasobów EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek). Aktualnie zawiera blisko 25 tys. czasopism. Ok. 50 % z nich dostępna jest bezpłatnie w Internecie (czasopisma oznaczone “zielonym światłem”).
  • Directory of Open Access Journals DOAJSerwis DOAJ oferuje dostęp do pełnych tekstów naukowych czasopism elektronicznych z całego świata. Biuro zarządzające seriwsem mieści się Lund University Libraries (Szwecja). Baza zawiera obecnie ponad 5 tys. tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy, ponad 2 tys. z nich przeszukiwać można na poziomie artykułu.
  • Directory of Open Access Repositories - Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata. Zostało opracowane w ramach projektu OpenDOAR przez Uniwersytet w Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja). Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci pełnych tekstów podręczników, prezentacji multimedialnych, notatek odręcznych, streszczeń artykułów czy jedynie egzemplarza.