ukrain russian     

Slider

Z baz i czasopism można korzystać na stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu rozmieszczonych w Bibliotece PWSZ w Koninie oraz w sieci uczelnianej.

BAZY I CZASOPISMA ZAGRANICZNE

 • Science Direct
 • SpringerLink
 • Elsevier/ICM
 • Wiley Online Library
  Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria. Zakres chronologiczny: archiwa od 1997 roku dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library.
 • Bazy EBSCO
  zbiór pełnotekstowych, wielodziedzinowych baz danych
 • Nature 
  Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, opisujące odkrycia i najnowsze badania z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych.  

 
INDEKSY CYTOWAŃ

 • Scopus
  Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych tworzona przez wydawnictwo Elsevier. Scopus.
   
 • Web of Science
  Bazy bibliograficzno-abstraktowe dostępne w ramach ogólnopolskiej licencji krajowej. Bazy służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów.

 
BAZY i CZASOPISMA POLSKIE

 • Ibuk Libra
  Czytelnia online zawierająca elektroniczne wersje podręczników akademickich i książek naukowych z nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych i informatyki publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe, m.in. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Oficyna Wydawnicza IMPULS.