ukrain russian     

Slider

Studia II stopnia


Specjalności:

  • rachunkowość i finanse publiczne,
  • administracja i bezpieczeństwo państwa.


Perspektywy zatrudnienia:

  • na stanowiskach w administracji rządowej, administracji samorządowej oraz przedsiębiorstwach publicznych,
  • na stanowiskach menedżerów i specjalistów w firmach prywatnych (np. banki, firmy ubezpieczeniowe),
  • na stanowiskach w organizacjach pozarządowych.