ukrain russian     

Slider

Biblioteka im. prof. Mariana Walczaka
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

ul. Wyszyńskiego 3C 

Tutaj mieszczą się:

  • wypożyczalnia
  • czytelnia komputerowa
  • czytelnia naukowa
  • Ośrodek Informacji Naukowej 

Biblioteka posiada katalog główny: alfabetyczny i rzeczowy według UKD, oraz katalogi czasopism i zbiorów specjalnych. Księgozbiór liczy ok. 64 tys. woluminów i ma charakter uniwersalny, z przewagą piśmiennictwa z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Gromadzone są również regionalia. Znaczącą część zbiorów stanowią książki w języku angielskim, francuskim i niemieckim. W ciągu całego roku gromadzone jest i uzupełniane piśmiennictwo zgodnie z nowymi kierunkami kształcenia. W bibliotece można otrzymać także najnowsze pozycje z literatury pięknej.  

W bibliotece znajdują się czasopisma z różnych dziedzin wiedzy, zarówno polsko-, jak i obcojęzyczne (135 tytułów), oraz gromadzone są ich roczniki. Biblioteka jest w całości skomputeryzowana, a wypożyczanie odbywa się za pomocą programu do obsługi czytelników. 

Biblioteka dysponuje zbiorami specjalnymi: płyty CD, kasety audio/video, CD-ROM, łącznie ok. 1700 sztuk. Podobnie jak na całej uczelni i tutaj jest dostęp do wi-fi.


 
3785_biblio11
3786_biblio13
3778_biblio4
3781_biblio7
3782_biblio8
3775_biblioteka1
3777_biblio3
3779_biblio5
3780_biblio6
3783_biblio9
3784_biblio10