ukrain russian     

Slider

Celem studiów jest przekazanie przyszłym absolwentom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań zawodowych (profesjonalnych) związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Dodatkowo absolwent powinien zdobyć wiedzę z zakresu procesów planowania i realizacji eksperymentów, tak w procesie przygotowania z udziałem metod symulacji komputerowych, jak i w rzeczywistym środowisku.     

 

 

Specjalności na kierunku informatyka przygotują Cię do:

  • Technologie internetowe i mobilne. Absolwent specjalności posiądzie umiejętności w zakresie tworzenia gier komputerowych oraz tworzenia szeroko rozumianych aplikacji mobilnych. Podstawowe kompetencje studenta obejmować będą tworzenie silników gier, projektowanie interfejsów gier, programowanie na różne platformy programowo-sprzętowe. Ważną częścią treści kształcenia będzie również znajomość technologii mobilnych, internetowych i multimedialnych. Przykładowe stanowiska pracy absolwenta, to: projektant serwisów multimedialnych i gier, czy członek zespołów projektowych.

 

  • Bezpieczeństwo sieci informatycznych. Specjalność adresowana jest do osób pragnących zajmować się bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej firmy i bezpieczeństwem informacji. W czasie studiów poruszane są zagadnienia technologii LAN i WAN, technologii bezprzewodowych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, technik ataków i mechanizmów zabezpieczenia się przed tymi atakami. Przykładowe stanowiska pracy absolwenta, to: administrator sieci informatycznych, pracowników działów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

Perspektywy zatrudnienia

  • projektant i twórca serwisów internetowych i multimedialnych, aplikacji mobilnych,
  • administrator systemów informatycznych,
  • projektant sieci komputerowych,
  • specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,
  • w instytucjach o różnym profilu działalności wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne,
  • w firmach tworzących oprogramowanie,
  • w firmach doradztwa informatycznego,
  • w sektorze nowoczesnych technologii.