ukrain russian     

Slider

  • Starostwo Powiatowe w Koninie
  • Urząd Miejski w Koninie - Straż Miejska, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie
  • Komendy Miejskie (powiatowe) Policji,
  • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
  • Komendy Miejskie (powiatowe) Państwowej Straży Pożarnej,
  • Komendy Straży Miejskiej,
  • Jednostki wojskowe Wojska Polskiego,
  • Urzędy administracji publicznej i samorządowej,
  • Agencje Ochrony.