ukrain russian     

Slider

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019 dotyczące:
oceny nauczycieli akademickich,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez studentów,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez nauczycieli akademickich.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018 dotyczące:
oceny nauczycieli akademickich,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez studentów,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez nauczycieli akademickich.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017 dotyczące:
oceny nauczycieli akademickich,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez studentów,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez nauczycieli akademickich.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016 dotyczące:
oceny nauczycieli akademickich,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez studentów,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez nauczycieli akademickich.


Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015 dotyczące:
oceny nauczycieli akademickich,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez studentów,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez nauczycieli akademickich.


Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014 dotyczące:
oceny nauczycieli akademickich,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez studentów,
oceny jakości kształcenia dokonanej przez nauczycieli akademickich.