ukrain russian     

Slider

Od roku akademickiego 2017/2018 coroczną ocenę jakości kształcenia (określenie mocnych i słabych stron kształcenia) przeprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi oceny jakości kształcenia Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia. Efektem prac Komisji jest przygotowywanie raportu z oceny jakości kształcenia na poziomie Uczelni.

Do roku akademickiego 2016/2017 coroczny raport oceny jakości kształcenia opracowywał Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. Celem raportu było wskazanie obszarów i elementów wymagających doskonalenia na poziomie Uczelni oraz sformułowanie wniosków płynących z oceny.


Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2018/2019
Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2017/2018
Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017
Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016
Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2014/2015
Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/2014
Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2012/2013