ukrain russian     

Slider

wew system zapewnienia banerek 3

Obowiązujące akty prawne:

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 83/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  + załącznik

Załącznik nr 1 Ocena przedmiotowych efektów uczenia się

Załącznik nr 2 Ocena kierunkowych efektów kształcenia się

Załącznik nr 3 Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych (forma opisowa)

Załącznik nr 4 Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych (forma tabelaryczna)

Załącznik nr 5 Ankieta oceny nauczyciela

Załącznik nr 6 Ankieta oceny jakości kształcenia dokonana przez studenta

Załącznik nr 7 Ankieta oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela

Załącznik nr 8 Sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej

Załącznik nr 9 Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej na kierunku kosmetologia

Załącznik nr 11 Sprawozdanie z realizacji zajęć praktycznych na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 12 Sprawozdanie menedżera kierunku z realizacji studenckich praktyk zawodowych

 

Akty prawne, które utraciły moc: