ukrain russian     

Slider

Zadania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2019/2020:
1) wzmacnianie praktycznego wymiaru kształcenia, w szczególności poprzez realizowanie studiów dualnych;
2) zwiększenie zaangażowania studentów podczas realizowania zajęć praktycznych oraz ich udziału w internacjonalizacji zewnętrznej;
3) rozwijanie bazy dydaktycznej poprzez wyposażenie pracowni i laboratoriów w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

Zadania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2018/2019:
1) wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia poprzez wykorzystanie na zajęciach praktycznych (ćwiczeniach, warsztatach itp.) metod pracy w zespołach problemowych;
2) rozwijanie u studentów umiejętności komunikowania się oraz planowania i organizowania własnej pracy;
3) wyposażenie laboratoriów komputerowych w specjalistyczne oprogramowanie.

 

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie co roku podejmuje uchwałę w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na nowy rok akademicki, co wynika z funkcjonujacego w Uczelni Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.