ukrain russian     

Slider

Kierunki filologiczne przygotowują specjalistów, którzy posługują się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników, czyli C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zależności od wybranej specjalności absolwenci bardzo dobrze operują także drugim językiem obcym.

Specjalności:

  • język w komunikacji społecznej i medialnej,
  • język w biznesie i obsługa klienta.


Perspektywy zatrudnienia:

  • na stanowiskach: asystenta tłumacza, pracownika biura prasowego, dziennikarza, specjalisty PR,
  • na stanowiskach wsparcia kadry kierowniczej,
  • w środkach masowego przekazu,
  • w przedsiębiorstwach prowadzących obrót gospodarczy z zagranicą,
  • w instytucjach kultury, w których wymagane jest przygotowanie merytoryczne, znajomość języka polskiego i dwóch języków obcych, znajomość kultury oraz zasad efektywnej komunikacji.