ukrain russian     

Slider

W kompleksie obiektów przy ulicy ks. J. Popiełuszki 4 znajduje się Centrum Wykładowo-Dydaktyczne, które zostało wybudowane przy pomocy funduszy Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 5.1. – Infrastruktura szkolnictwa wyższego.
Środki na inwestycję pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z dotacji państwa oraz Miasta Konina, jak również budżetu własnego Uczelni.
Budowę rozpoczęto we wrześniu 2009 r., a zakończono w lutym 2011 r. Otwarcie obiektu odbyło się 8 kwietnia 2011 r.
 

Centrum Wykładowo -Dydaktyczne posiada pomieszczenia naukowo - dydaktyczne, których powierzchnia wynosi 1417,61m2
Obiekt wyposażony jest w mechaniczną instalację wentylacyjną, sieć komputerową, urządzenia audiowizualne i nagłośnieniowe.


Aula im. Jana A.P. Kaczmarka w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym

Sala PanoramicznaHol głównySale ćwiczeniowe


Obiekt ciekawy architektonicznie, wygodny i nowoczesny, służy przede wszystkim studentom PWSZ w Koninie, ale także mieszkańcom miasta i regionu.
To tu co roku odbywają się inauguracje roku kulturalnego miasta Konina, koncerty gwiazd światowego formatu, konferencje, pokazy filmowe i wiele innych.