ukrain russian     

Slider

Katedra Nauk Ekonomicznych prowadzi dwa kierunki studiów pierwszego stopnia (finanse i rachunkowość oraz logistyka) oraz jeden kierunek studiów drugiego stopnia (gospodarka i administracja publiczna).

Kierunek Finanse i Rachunkowość oferuje studentom od piątego semestru studiów wybór jednej spośród czterech specjalności:

  • rachunkowość i podatki,
  • finance and accounting for business,
  • finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego,
  • finanse ubezpieczeń i bankowość.

Na kierunku logistyka od piątego semestru studenci w ramach kierunku mogą wybrać spośród czterech specjalności:

  • transport i spedycja,
  • magazynowanie i obsługa rynku,
  • produkcja przemysłowa,
  • handel międzynarodowy.

Na kierunku gospodarka i administracja publiczna od trzeciego semestru studenci w ramach kierunku mogą wybrać spośród czterech specjalności:

  • rachunkowość i finanse publiczne,
  • administracja i zarządzanie kryzysowe.