ukrain russian     

Slider

Prowadzi trzy kierunki studiów pierwszego stopnia:

  • bezpieczeństwo wewnętrzne/ bezpieczeństwo i systemy ochrony
  • pedagogika
  • resocjalizacja