ukrain russian     

Slider

Katedra Żywienia i Aktywności Fizycznej prowadzi dwa kierunki studiów pierwszego stopnia (dietetyka oraz wychowanie fizyczne).

Kierunek dietetyka oferuje studentom od piątego semestru studiów wybór jednej spośród czterech specjalności:

  • poradnictwo dietetyczne,
  • psychodietetyka,
  • żywienie w sporcie i odnowie biologicznej,
  • produkty ziołowe i pszczele w dietetyce.

Na kierunku wychowanie fizyczne od trzeciego semestru studenci w ramach kierunku mogą wybrać spośród czterech specjalności:

  • odnowa biologiczna,
  • specjalność instruktorska,
  • trener personalny,
  • gimnastyka korekcyjna.