ukrain russian     

Slider

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy i Studenci,

od prawie dwóch miesięcy nie mamy okazji spotykać się w naszej Uczelni – zajęcia dydaktyczne są w dużej mierze prowadzone w trybie zdalnym, a w podobny sposób, w trybie rotacyjnym, pracuje większość administracji. Myślę, że wszyscy coraz bardziej zaczynamy tęsknić za możliwością udziału w normalnych zajęciach, prowadzenia zwykłych rozmów w biurach czy po prostu częstszego spotykania się z innymi ludźmi, mimo konieczności zachowania niezbędnego dystansu. Widać to zresztą w naszej Uczelni, gdzie coraz więcej pracowników administracji wyraża wolę wykonywania swoich obowiązków w biurach, ale da się to również dostrzec na ulicach, które stały się jakby bardziej ruchliwe niż jeszcze kilka miesięcy temu, czemu zupełnie nie przeszkadza to, że musimy zakrywać nasze twarze. Zaczynają też być realizowane kolejne etapy powrotu do pewnego rodzaju normalności.

Tydzień temu minister nauki i szkolnictwa wyższego poinformował, że termin zawieszenia zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie zostaje przedłużony do 24 maja, tym razem o cztery tygodnie. Wprowadzanie kolejnych etapów poluzowywania ograniczeń każe mieć jednak nadzieję, że po tym okresie możliwy będzie w jakimś zakresie powrót studentów i nauczycieli akademickich do nauki i pracy w murach naszej Uczelni, niezależnie od tego, czy miałoby to nastąpić 25 maja, czy 1 czerwca. Jestem przekonany, że do tego powrotu musimy się jak najlepiej przygotować, tak aby zminimalizować natłok koniecznych do realizacji zajęć, ale też stworzyć warunki do przeprowadzenia tych, które po prostu nie mogły się odbywać zdalnie bądź niemożliwe było w tej formie wykształcenie niezbędnych umiejętności. Musimy też wytyczyć swego rodzaju „mapę drogową” dotyczącą funkcjonowania Uczelni po wznowieniu zajęć, bo niepewność jest zawsze najgorsza, a zarówno studenci, jak i wykładowcy mają prawo wiedzieć, co ich w najbliższym czasie czeka. W związku z powyższym chciałbym Państwa poinformować o podjęciu kilku ważnych decyzji i podpisaniu kilku zarządzeń dotyczących różnych aspektów działalności PWSZ w Koninie:

  • Wprowadzone zostały zmiany w harmonogramie roku akademickiego 2019/2020, które wydłużają okres trwania zajęć dydaktycznych do 17 lipca na studiach stacjonarnych i 19 lipca na studiach niestacjonarnych. Przedłużona została również letnia sesja egzaminacyjna, która zakończy się 26 lipca.
  • Umożliwione zostało prowadzenie wszystkich zajęć na studiach niestacjonarnych, ale także podyplomowych w trybie zdanym, przy zachowaniu tych samych zasad ich rozliczania, co na studiach stacjonarnych. W związku z tym od 1 czerwca wznowione zostanie pobieranie opłat za kształcenie w tej formie, dlatego określono nowe terminy ich dokonywania.
  • Trwają prace nad zmianą Regulaminu studiów, które wydłużą w bieżącym roku akademickim termin składania prac dyplomowych do 31 sierpnia, z możliwością ubiegania się o dalsze jego przedłużenie do końca września.
  • Terminy absolutoriów zostały przesunięte na 25 i 26 lipca, z zastrzeżeniem, że forma ich przeprowadzenia będzie uzależniona od panującej sytuacji epidemicznej oraz zaleceń służb sanitarnych.

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej, w tym organizacji praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów wznowienia opłat za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Jestem przekonany, że powyższe decyzje umożliwią nam wszystkim lepiej zaplanować nasze działania, szczególnie w sferze dydaktycznej. Stwarzają one bowiem konkretną perspektywę, w której możliwe będzie zrealizowanie wielu zajęć, ale także przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych. Nie oznacza to oczywiście rezygnacji ze zdalnych form kształcenia, ale ich wykorzystanie nie wszędzie jest możliwe i nie zawsze stanowi optymalne rozwiązanie. Ważne jest również to, że po wznowieniu zajęć możliwe będzie przeprowadzenie wyboru rektora na nową kadencję w tradycyjny sposób w czerwcu, co pozostawałoby w zgodzie z utrwalonymi od dziesiątek lat w świecie akademickim zasadami.

Zdaję sobie sprawę, że nakreślony wyżej plan jest obarczony dużą dozą niepewności, bo nie wiemy, jak będzie się rozwijała sytuacja epidemiczna i jakie będą kolejne decyzje rządu i odpowiednich służb. Wydaje mi się jednak, że nawet niepewny plan jest lepszy niż brak jakiejkolwiek perspektywy i trzymam mocno kciuki za to, żeby powrót do Uczelni okazał się za kilka tygodni możliwy. Pragnę też wszystkich zapewnić, że podejmujemy wszystkie niezbędne działania w celu zapewnienia wszystkim pracownikom i studentom bezpieczeństwa po powrocie na Uczelnię. To zawsze był dla mnie priorytet i pozostanie to dla mnie kluczową kwestią przy podejmowaniu kolejnych decyzji.

Chciałbym po raz kolejny wszystkim Państwu podziękować za zaangażowanie, wyrozumiałość oraz życzliwość w tych niełatwych czasach. Dbajmy o siebie, bądźmy wszyscy zdrowi i nie zapominajmy o innych, szczególnie osobach starszych i słabszych. Ograniczmy też tymczasem nasze bezpośrednie kontakty z innymi osobami, tak aby nasz plan powrotu w mury naszej Uczelni mógł się już za kilka tygodni ziścić.

prof. Mirosław Pawlak
Rektor PWSZ w Koninie