ukrain russian     

Slider

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że podpisałem dzisiaj zarządzenie w sprawie dopuszczenia do ograniczonego funkcjonowania niektórych obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Od 11 maja 2020 r. studenci i pracownicy Uczelni będą mogli korzystać, przy zachowaniu odpowiednich zasad:
- z wypożyczalni w Bibliotece Uczelnianej,
- ze stadionu lekkoatletycznego.

Z dniem 11 maja 2020 r. możliwe będzie również, w uzasadnionych przypadkach, zakwaterowanie w domu studenta.

Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie dopuszczenia do ograniczonego funkcjonowania niektórych obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

prof. Mirosław Pawlak
Rektor PWSZ w Koninie