ukrain russian     

Slider

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych powstał 1 października 2019 r. w wyniku przekształcenia Wydziału Społeczno-Technicznego. Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych jest jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o stosunkowo najdłuższych tradycjach. 

Z Wydziałem współpracują praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w przedsiębiorstwach, instytucjach i organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, co przekłada się na upraktycznienie oferty edukacyjnej i kształcenia.

Wydział jest zlokalizowany w dwóch budynkach:

  • przy ulicy Przyjaźni 1 (Katedra Nauk Ekonomicznych),
  • przy ulicy Wyszyńskiego 35 (Katedra Nauk Technicznych).

 

Oferta edukacyjna na Wydziale Społeczno-Technicznym obejmuje kształcenie na kierunkach studiów pierwszego stopnia:

  • automatyka i robotyka,
  • energetyka,
  • finanse i rachunkowość,
  • informatyka,
  • logistyka,
  • mechanika i budowa maszyn.

Oferta edukacyjna na Wydziale Społeczno-Technicznym obejmuje kształcenie na  kierunkach studiów drugiego stopnia:

  • gospodarka i administracja publiczna,
  • zarzadzanie i inżynieria produkcji.