ukrain russian     

Slider

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych został uruchomiony z dniem 1 października 2019 r., po połączeniu Wydziału Filologicznego z kierunkami społecznymi. Wydział Filologiczny był obecny w strukturze uczelni w latach 2015-2019. Nowy Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych bazuje na tradycji kształcenia na kierunkach filologia, pedagogika, resocjalizacja (wcześniej praca socjalna) i bezpieczeństwo wewnętrzne, na wieloletniej współpracy z podmiotami gospodarczymi, administracji publicznej, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Połączenie wiedzy, doświadczenia i pasji gwarantuje praktyczne studia i przygotowanie do wejścia na rynek pracy w szerokim spektrum zawodów.

Wydział jest zlokalizowany w budynku przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3C.

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oferuje kształcenie na kierunkach:

Studia pierwszego stopnia:

  • bezpieczeństwo wewnętrzne/ bezpieczeństwo i systemy ochrony,
  • filologia,
  • języki obce w mediach i biznesie,
  • pedagogika,
  • resocjalizacja.

Studia drugiego stopnia:

  • filologia,
  • języki obce w mediach i biznesie.

Szeroko zakrojona współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwia dostęp do atrakcyjnych miejsc odbywania praktyk studenckich.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych funkcjonują dwie katedry:

  • Katedra Badań nad Językiem i Komunikacją,
  • Katedra Nauk Społecznych.

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych sprawuje opiekę merytoryczną nad Szkołą Językową.