ukrain russian     

Slider

Możesz spełniać swoje powołanie – być wychowawcą, opiekunem, pierwszym nauczycielem dziecka, który pomaga odkrywać tajniki liczb, liter, barw, dźwięków oraz rozumieć siebie i otaczający świat. Wiedza psychologiczna i pedagogiczna zdobyta na naszym kierunku z pewnością okaże się cenna w budowaniu dobrych relacji również z własnym dzieckiem i innymi ludźmi. Ponadto warto mieć osobisty wpływ na konstruktywne zmiany w polskiej edukacji. 


Specjalności:

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (specjalność nienauczycielska),
  • doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska).

Warto studiować pedagogikę, ponieważ:

  • oferujemy profil praktyczny studiów, ze szczególnym naciskiem na zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe i projektowe z doświadczoną kadrą dydaktyczną składającą się z  doskonałych wykładowców, cenionych przez studentów,
  • rozwijamy potencjał osobisty studenta i zachęcamy do aktywnego włączania się w działalność Studenckiego Koła Młodych Pedagogów jak i inne liczne przedsięwzięcia,
  • dostosowujemy się do potrzeb rynku pracy.

Dajemy ci możliwość uzyskania:

  •  kwalifikacji do pracy opiekuńczo - wychowawczej z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym  lub
  • kwalifikacji nauczycielskich do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej z możliwością uzyskania:

dodatkowych kompetencji w zakresie diagnozowania dziecka oraz planowania, organizowania i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi (edukacja elementarna z terapią pedagogiczną),
- dodatkowych kwalifikacji do nauczania języka obcego (specjalność edukacja elementarna z językiem angielskim) dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu (gdzie od roku 2017 wprowadza się obowiązkową naukę języka obcego),

Perspektywy zatrudnienia:
• świetlice: szkolne, środowiskowe, socjoterapeutyczne,
• bursy, internaty,
• ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej,
• kluby dziecięce, domy dziecka, pogotowie rodzinne, pogotowie opiekuńcze,
• instytucje wychowania pozaszkolnego, organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
• instytucje oświatowe zajmujące się doradztwem edukacyjno-zawodowym,
• biura karier, agencje zatrudnienia, pośrednictwo pracy, działy personalne,
• instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym i szkoleniami.