ukrain russian     

Slider

Specjalności:

  • wychowanie resocjalizujące,
  • profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna.

Perspektywy zatrudnienia:

  • pracownik instytucji profilaktycznych, zajmujących się prewencją, wychowaniem i korekcją zachowań patologicznych,
  • członek kuratorskich zespołów sądowych,
  • w zakładach karnych i poprawczych,
  • w domach dziecka,
  • w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
  • doradca w służbach mundurowych, wspierający działania prewencyjne.