ukrain russian     

Slider

Uchwała nr 325/VI/IV/2019 w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 385/VI/I/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 391/VI/III/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 396/VI/V/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie