ukrain russian     

Slider

  1. Podstawowe techniki korzystania z usług oferowanych przez Bibliotekę

Oferta skierowana do studentów i pracowników, także w ramach zajęć seminaryjnych - praca z bazami naukowymi dostępnymi w bibliotece.
Miejsce szkolenia:czytelnia komputerowa
Czas trwania: 2 godz. (w zależności od potrzeb)
 

  1. Księgozbiór Biblioteki im. prof. Mariana Walczaka w Koninie

Oferta skierowana do studentów i pracowników- praca z katalogiem książek oraz czasopism, sporządzanie zestawień, wyszukiwanie literatury wg haseł, słów kluczowych itp.
Miejsce szkolenia:czytelnia komputerowa
Czas trwania: 1 godz. (w zależności od potrzeb)
 

  1. Wycieczki i zwiedzanie bibliotek

Oferta skierowana dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.
 
 
Zainteresowane grupy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (063) 249 71 80