ukrain russian     

Slider

Studia I stopnia
 
 
Automatyka i robotyka Kierunek nieuruchomiony w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • metody projektowania wirtualnego
 • serwisowanie i naprawa pojazdów mechanicznych
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Kierunek nieuruchomiony w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony
 • zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna
Bezpieczeństwo wewnętrzne Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
specjalności: 
 • bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych
 • formacje umundurowane i uzbrojone
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Dietetyka Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • poradnictwo dietetyczne
 • produkty ziołowe i pszczele w dietetyce
 • psychodietetyka
 • żywienie w sporcie i odnowie biologicznej
Filologia angielska (tylko studia stacjonarne)
specjalności:
 • filologia angielska z językiem włoskim/hiszpańskim/niemieckim
 • filologia angielska z językiem specjalistycznym
 • filologia angielska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej (specjalność dla przyszłych nauczycieli)
 • filologia angielska z kulturoznawstwem
 • lektor języka angielskiego NOWOŚĆ
Filologia germańska (tylko studia stacjonarne)
specjalności:
 • filologia germańska z językiem włoskim/hiszpańskim
 • filologia germańska z językiem specjalistycznym
 • filologia germańska z komunikacją i elementami mediacji interkulturowej (specjalność dla przyszłych nauczycieli)
 • filologia germańska z komunikacją interpersonalną (od podstaw)
 • filologia germańska z kulturoznawstwem
 • lektor języka niemieckiego NOWOŚĆ
Finanse i rachunkowość
specjalności:
 • finance and accounting for business
 • finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego
 • finanse ubezpieczeń i bankowość
 • rachunkowość i podatki
Informatyka Kierunek nieuruchomiony w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • bezpieczeństwo sieci informatycznych
 • technologie internetowe i mobilne
Języki obce w mediach i biznesie Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • język w biznesie i obsługa klienta
 • język w komunikacji społecznej i medialnej
Kosmetologia Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • dystrybucja kosmetyków i sprzętu kosmetycznego
 • kosmetologia i usługi branży beauty
Logistyka
specjalności:
 • handel międzynarodowy
 • magazynowanie i obsługa rynku
 • produkcja przemysłowa
 • transport i spedycja
Mechanika i budowa maszyn
specjalności:
 • eksploatacja pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych
 • inżynieria wirtualna
 • mechatronika
 • metalurgia
Pedagogika Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska)
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (specjalność nienauczycielska)
Pielęgniarstwo (tylko studia stacjonarne)
 
Resocjalizacja
Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • wychowanie resocjalizujące
 • profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna
Wychowanie fizyczne Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • gimnastyka korekcyjna
 • trener personalny
 • wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską: w: piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej, koszykówce, pływaniu oraz lekkiej atletyce