ukrain russian     

Slider

Studia II stopnia

 
Filologia (tylko studia stacjonarne)
specjalności:
Na każdej specjalności są trzy specjalizacje do wyboru:
 • językoznawstwo stosowane: dydaktyka
 • językoznawstwo stosowane: translacja
 • lektor języka specjalistycznego
Gospodarka i administracja publiczna (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
specjalności:
 • administracja i zarządzanie kryzysowe
 • rachunkowość i finanse publiczne
Języki obce w mediach i biznesie (studia stacjonarne i niestacjonarne) Kierunek nieuruchomiony w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • medioznawstwo
 • łumaczenie specjalistyczne
Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne i niestacjonarne)
specjalności:
 • przygotowanie i organizacja produkcji
 • transport i logistyka produkcji
 • zarządzanie infrastrukturą techniczną
Zdrowie publiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) Forma studiów niestacjonarnych nieuruchomiona w roku akademickim 2020/2021
specjalności:
 • kosmetologia specjalistyczna
 • socjoterapia
 • żywienie człowieka zdrowego i chorego