ukrain russian     

Slider

Zgłoszenia osobiste lub listowne należy kierować na adres: Studia podyplomowe, ul. Przyjaźni 1, pok. 213, 62-510 Konin, poniedziałek-piątek, godz. 10:00-14:00.

Zgłoszenie na studia podyplomowe powinno zawierać:


Numer konta bankowego:
  • studia podyplomowe: SANTANDER  Bank Polska S.A. 3  w Koninie 12 1500 1461 1214 6002 7599 0000