ukrain russian     

Slider

Prof. dr hab Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, w dniach 11-14 grudnia br. odbył wizytę obejmującą monitorowanie przebiegu realizacji umowy bilateralnej z Eötvös Loránd University w Budapeszcie. Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+. Rozmowy z przedstawicielami uczelni na Węgrzech dotyczyły m.in. omówienia bieżącej współpracy oraz sposobów poszerzenia zakresu wspólnej działalności akademickiej. Omówiono również szczegóły realizacji wspólnych projektów badawczych.

Ważnym punktem rozmów była analiza internacjonalizacji kształcenia, jako czynnika motywującego pracowników do rozwijania umiejętności i warsztatu pracy, a studentów do ciągłego pogłębiania znajomości języków obcych i umiejętności interpersonalnych.