ukrain russian     

Slider

Program Mobilności Studentów i Pracowników „POMOST”

pomost

Program POMOST to program mobilności studentów i pracowników adresowany do studentów i pracowników uczelni będących członkami Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych i ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia poprzez uczestniczenie studentów w zajęciach oraz realizowanie zajęć przez pracowników w innej uczelni niż macierzysta.

 

Program POMOST umożliwia studentom kształcenie poza Uczelnią macierzystą, na wybranej przez siebie jednej z pięciu państwowych wyższych szkół zawodowych w Wielkopolsce (w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie lub Pile). Nauka w uczelni przyjmującej może trwać klika tygodni, semestr lub cały rok akademicki.

W Programie POMOST uczestniczą:

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie;
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie;
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;
  • Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile.

Studia na takim samym kierunku lub pokrewnym w ramach Programu POMOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów, lecz nie później niż przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. W trakcie odbywania studiów w ramach Programu POMOST studenci nie tracą prawa do pobierania stypendiów przyznanych im oraz wypłacanych przez uczelnię macierzystą.

Rekrutacja studentów do programu POMOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na wyjazd w semestrze zimowym i na cały rok akademicki),
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na wyjazd w semestrze letnim).

Aby wziąć udział w procedurze kwalifikacyjnej, student składa do prorektora właściwego ds. kształcenia wniosek o uczestnictwo w Programie POMOST. Warunkiem dalszego procedowania wniosku jest uzyskanie zgody rektora uczelni macierzystej.

Pracownicy dydaktyczni mogą wyjechać do uczelni będącej członkiem ZWPUZ w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyjazd pracownika dydaktycznego zatwierdza rektor. Pobyt pracownika w uczelni przyjmującej nie może trwać dłużej niż tydzień. Wymiar realizowanych zajęć w uczelni przyjmującej odpowiada liczbie zajęć jaka byłaby realizowana w tym samym okresie w uczelni macierzystej. Proces rekrutacji pracowników ma charakter ciągły.  

Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się tutaj.

Zachęcamy do skorzystania z okazji! Zostań POMOST-owiczem!!!

 

Uchwała Prezydium nr 12 z dn. 23.01.2020 r.

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Pracowników POMOST

Wniosek studenta na wyjazd w ramach programu POMOST

POROZUMIENIE o programie zajęć - POMOST

ANEKS do porozumienia o programie zajęć - POMOST

KARTA okresowych osiągnięć studenta - POMOST

Idywidualny program nauczania pracownika -POMOST