ukrain russian     

Slider

Prace nad powołaniem wspólnego wydawnictwa były głównym celem spotkania redaktorów naczelnych wydawnictw działających w wielkopolskich państwowych uczelniach zawodowych. W konińskich obradach uczestniczyli również prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie i przewodniczący ZWPUZ, oraz dr hab. Jan Polcyn, prof. PUSS w Pile, prorektor ds. rozwoju, nauki i współpracy międzynarodowej tej uczelni.

Podczas spotkania, które odbyło się 24 lutego, praca redaktorów skupiła się nad regulaminem związkowego wydawnictwa, którego zarys zaproponował dr hab. Jakub Bartoszewski, prof. PWSZ w Koninie, redaktor naczelny Wydawnictwa PWSZ w Koninie. Padła również propozycja zorganizowania we wrześniu tego roku konferencji dla wszystkich wydawnictw (z całej Polski) prowadzonych przez zawodowe uczelnie państwowe. Miałaby służyć wymianie doświadczeń oraz zacieśnieniu współpracy prowadzącej do podniesienia ich znaczenia w zmienionej rzeczywistości środowisk akademickich po wprowadzeniu Ustawy 2.0.

W spotkaniu uczestniczyli dr inż. Piotr Maluśkiewicz i mgr Hanna Paduch (PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie), mgr Grzegorz Szymański (PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu), dr Michał Janeczek (PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie), dr Joanna Kryza (PUSS w Pile) oraz prowadzący obrady dr hab. Jakub Bartoszewski.

aria

IMG_3935
IMG_3939
IMG_3941
IMG_3937