ukrain russian     

Slider

W związku z rozprzestrzenianiem się na świecie koronawirusa apeluję o rozwagę i zalecam zachowanie ostrożności.

W profilaktyce warto pamiętać o:
- częstym i dokładnym myciu rąk,
- unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,
- zakrywaniu ust i nosa podczas kaszlu i kichania,
- unikaniu kontaktu z osobami w trakcie choroby,
- obserwowaniu swojego stanu zdrowia, a w przypadku jego pogorszenia o postępowaniu zgodnie z zaleceniami służb państwowych.

Osoby podróżujące uprzejmie proszę o zachowanie wzmożonej czujności podczas wyjazdów i monitorowanie swojego stanu zdrowia po przyjeździe.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię (nr tel. 800-190-590), pod którą można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Ponadto zachęcam do bieżącego śledzenia informacji i komunikatów dotyczących koronawirusa, w szczególności publikowanych przez:
- Głównego Inspektora Sanitarnego (https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/),
- Ministerstwo Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie),
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa),
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (https://www.gov.pl/web/nauka/wiadomosci).

Rekomenduję podporządkowanie się zaleceniom wynikającym z komunikatów, przy jednoczesnym nieuleganiu zbiorowej panice.

Zapewniam, że władze PWSZ w Koninie na bieżąco monitorują doniesienia o rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Uczelnia podjęła działania zapobiegawcze. W budynkach pojawią się dozowniki z płynem do dezynfekcji oraz polsko-angielskie instrukcje mycia rąk.

 

prof. Mirosław Pawlak
Rektor PWSZ w Koninie