ukrain russian     

Slider

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, spotkał się 4 marca z władzami Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim grantu przygotowywanego na podstawie umowy zawartej między PWSZ w Koninie i UZ, ale także innych aspektów współpracy, m.in. w ramach programu Erasmus+ oraz wspólnego uczestnictwa w projekcie Narodowego Centrum Nauki.

Porozumienie o prowadzeniu badań naukowych, organizacji konferencji i kształceniu oraz rozwijaniu kontaktów między studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi obu instytucji strony popisały w maju 2018 r.