ukrain russian     

Slider

Na zaproszenie władz Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, przedstawił podczas konferencji „Motywacja i refleksja w procesie glottodydaktycznym” wykład plenarny zatytułowany Strategie motywacyjne w uczeniu się i nauczaniu języka obcego. Konferencja odbyła się 6 marca 2020 r. w Katowicach. Przygotowało ją Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego. Towarzyszyły jej warsztaty, seminaria tematyczne, a także wykład interaktywny. Wśród uczestników znaleźli się m.in. prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker i prof. dr hab. Halina Widła z UŚ oraz dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, prof. UO.