ukrain russian     

Slider

W związku z nasilającym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów, podjąłem decyzję o wdrożeniu dalszych działań profilaktycznych. Najważniejsze z nich to:

1) zawieszenie posiedzeń organów kolegialnych (Senatu, Rady Uczelni) oraz gremiów i ciał kolegialnych działających na podstawie statutu PWSZ w Koninie oraz innych aktów normatywnych,

2) wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników administracji Uczelni, przy zachowaniu bieżącego funkcjonowania Uczelni,

3) wyłączenie bezpośredniej obsługi pracowników i studentów.

Podjąłem również decyzję, że wszystkie dotychczasowe zarządzenia związane z obecną sytuacją obowiązują do odwołania.

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Niezmiennie apeluję o zachowanie podstawowych zasad postępowania (https://www.pwsz.konin.edu.pl/wszystkie-aktualnosci/7577-koronawirus-zasady-postepowania-i-numery-kontaktowe). Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia czynności wyborczych dla dokonania wyboru Rektora i Senatu (https://www.pwsz.konin.edu.pl/wybory/wybory-na-kadencje-2020-2024).

prof. Mirosław Pawlak
Rektor PWSZ w Koninie