ukrain russian     

Slider

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych ze względu na zagrożenie epidemiczne, wstrzymuję pobieranie czesnego za studia niestacjonarne oraz podyplomowe w PWSZ w Koninie do czasu ponownego ich uruchomienia.

Ponadto informuję, że studenci, którzy opuścili na ten okres nasze domy studenckie, nie muszą wnosić opłat za korzystanie z nich. Płatności za akademik będą rozliczane indywidualnie, po powrocie do nauki.

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odroczenia terminów pobierania opłat za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

prof. Mirosław Pawlak
Rektor PWSZ w Koninie