ukrain russian     

Slider

Teoria poznania, zwana też filozofią poznania lub epistemologią, pyta o warunki, źródła i możliwości poznania ludzkiego. Nie wiadomo, kto pierwszy zadał sobie lub innym takie pytania, ale odkąd ludzie zaczęli zostawiać po sobie źródła pisane, wiemy, że nie tylko o to pytali, ale i próbowali na nie odpowiadać. Dzięki temu wiemy, że w różnych okresach historycznych i filozoficznych postrzegano i definiowano świat w różny sposób, więc pytania o prawdę, sens, stosunek rozumu do doświadczenia w poznaniu i, oczywiście, pochodzenie naszego świata ‒ był różny. Posłuchajmy wykładu dr. hab. Jakuba Bartoszewskiego, prof. PWSZ w Koninie, zatytułowanego „Teoria poznania”.

Pozostałe wykłady on-line dostępne są pod adresem: https://www.pwsz.konin.edu.pl/wyklady/wyklady-on-line